Sega-ի ռետրո խաղերը վերադառնում են

Sega Mega Drive -ի մեր մանկության խաղերը կարելի է արդեն խաղալ սմարթֆոնով կամ պլանշետով, դրանք հասանելի են iOS և Android համակարգերի համար: Sega Forever ռետրո խաղերի հավաքածուն այժմ ընկգրկում է 6 խաղ:

  • Sonic the Hedgehog (1991թ.)
  • Phantasy Star II  (1989թ.)
  • Comix Zone (1995թ.)
  • Kid Chameleon (1992թ.)
  • Altered Beast (1988թ.)

Նշենք, որ խաղերն  անվճար են և Sega-ն խոստանում է ընդլայնել խաղերի թիվն առաջիկայում: