Twitter-ը կօգնի օգտատերերին որոշել քաղաքական գովազդը

Twitter-ը  որոշել է հեշտացրել  օգտատերերի համար քաղաքական գովազդային հայտարարությունները տարբերելու գործընթացը: Ըստ Reuters-ի, օգտատերերը կարող են նաև պարզել, թե ով է վճարել տվյալ  գովազդի համար: Սոցիալական ցանցը այս գործառույթը մտցրել է այն բանից հետո, երբ  ԱՄՆ-ը կառավարությունը  սոցիալական ցանցերում քաղաքական ծախսերի մասին տեղեկատվության բացակայության պատճառով խստացրել էր որոշ օրենքներ:

Գործառույթը ստացել է «Գովազդի թափանցիկության կենտրոնը» անվանումը: Այստեղ կան այնպիսի  մանրամասներ, ինչպիսիք են գովազդի վճարների, ծախսերի մասին տեղեկությունները: