Honda-ն լավացրել է անվտանգության բարձիկների աշխատանքը

Honda ընկերությունը ներկայացրել է երեք տեսախցիկով նոր սերնդի բարձիկի աշխատանքը ։ Նորույթը ուղևորին պաշտանում է դիմացի և կողային ուժեղ հարվածից։ ԱՅս բարձիկներն ունեն այլ կառուցվածք և սովորականից տարբերվում են երեք շերտանի պաշտպանությամբ։

Նոր տեխնոլոգիան հատկապես լավ է աշխատում կողային հարվածի դեպքում։ Honda մեքենաներում այս տեխնոլոգիան կսկսեն կիրառել հաջորդ տարվանից սկսած։