TikTok-ը հատեց 2 միլիարդի շեմը

PARIS, FRANCE - MARCH 05: In this photo illustration, the social media application logo, Tik Tok is displayed on the screen of an iPhone on March 05, 2019 in Paris, France. The social network broke the rules for the protection of children's online privacy (COPPA) and was fined $ 5.7 million. The fact TikTok criticized is quite serious in the United States, the platform, which currently has more than 500 million users worldwide, collected data that should not have asked minors. TikTok, also known as Douyin in China, is a media app for creating and sharing short videos. Owned by ByteDance, Tik Tok is a leading video platform in Asia, United States, and other parts of the world. In 2018, the application gained popularity and became the most downloaded app in the U.S. in October 2018. (Photo by Chesnot/Getty Images)

Sensor Tower վերլուծական կազմակերպության տվյալներով TikTok հավելվածի ներբեռնումների քանակն ամբողջ աշխարհում հասել է 2 միլիարդի: 2020 թվականի առաջին եռամսյակի ընթացքում հավելվածը ներբեռնել են ավելի քան 315 միլիոն անգամ: TikTok-ը պոպուլյար դարձավ կորոնիավիրուսի պանդեմիայի օրերին:

Ներբեռնումների ամենամեծ քանակությունը բաժին է ընկնում Հնդկաստանին (611 մլն., կամ 30,3%), Չինաստանին (196,6 մլն., կամ 9,7%) և ԱՄՆ-ին (165 մլն., կամ 8,2%).): Ներբեռնումների առյուծի բաժինն ընկնում է Google Play-ին՝  75,5% ընդհանուր ներբեռնումներից, իսկ App Store-ին՝  24,5%: