Nas Daily–ն շարունակում է Հայաստանի մասին հոլովակների շարքը (տեսանյութ)

Nas Daily–ն շարունակում է Հայաստանի մասին հոլովակների շարքը (տեսանյութ)

Հայտնի վլոգեր Nas Daily–ն շարունակում է հոլովակներ ներկայացնել Հայաստանի ու հայաստանցիների մասին։ Այս անգամ վլոգերի ուշադրությունը գրավել է Արագած լեռը

WHERE GRAVITY DOESN'T WORK?!

This experience is one of the most crazy ones I had!There is a tiny hill on Mount Aragat in Armenia that due to some weird nature optical illusion, it looks like the hill is going up when it's actually going down.So you're doing everything the opposite way. Going down is hard, going up is easy. Cars go up on Neutral, water goes uphill and so does the ball.It's a real magical experience. The world is a fun place, and in these places, it's even more fun! Thank you all for being so silly in this video and for telling me about this place!Come share about your optical illusions on Nas Daily Global – a 320,000 member group that's blowing up! I'm also on instagram @nasdaily

Gepostet von Nas Daily am Montag, 23. Juli 2018