Tag Archives: Перемена

«Դասամիջոց». Zangi-ն թողարկել է նոր ուսումնական սթիքերներ

Zangi-ն ստեղծել է ուսումնական սթիքերների փաթեթներ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուներով նոր ուսումնական տարվան ընդառաջ: Սթիքերների փաթեթներից յուրաքանչյուրը կազմված է 23 յուրահատուկ նկարազարդ սթիքերներից: «Դասամիջոց» սթիքերների շարքի ստեղծման ժամանակ հաշվի են առնվել հայկական դպրոցական և ուսանողական միջավայրերում ամենահաճախ օգտագործվող որոշ...