Tag Archives: ավտոմեքենաներ

Ապագայի Apple ավտոմեքենա (ֆոտոշարք)

Դիզայներ Շեյնա Բակսլին ներկայացրել է հերթական կոնցեպտ-ավտոմեքենան Apple-ի ոճով: Սա ոչ թե մեկ, այլ երեք մեքենաների՝ iMe, iWe և iUs միավորում է

1 3 4
Էջ 4 - 4-ից