Tag Archives: գեր

Reddit օգտագործողները բարկացել են, երբ կայքը փակել է գեր մարդկանց ատելու մասին թեման

Reddit քննարկումների կայքը փոխել է իր քաղաքականությունը և երեկ երեկոյան փակել է հինգ ֆորումներ, որոնցից մեկը նվիրված էր գեր մարդկանց ատող օգտագործողների քննարկումներին։ Վերոնշյալ "fatpeoplehate" ֆորումն ուներ ավելի քան 5,000 անդամ, ովքեր պարբերաբար գրառումներ էին անում և քննարկում, թե ինչքան են...