Tag Archives: դեմքեր

Facebook-ը ձեռք է բերել MSQRD զվարճալի հավելվածը

Facebook-ը ձեռք է բերել Masquerade դեմքը փոփոխող ամենահայտնի հավելվածը։ Այժմ այն աշխատում է նույն կերպ, ինչպես Snapchat-ի ֆիլտրերը՝ թույլ տալով փոխարինել ձեր դեմքը ծիծաղելի ֆիլտրերով: Այն հայտնի է դարձել հիմնականում դեմքերով փոխանակվելու ֆունկցիայի, երբ կորողանում եք ձեր դեմքը տեղադրել ուրիշի դեմքին և...