Tag Archives: դիջիթեք էքսպո 2015

Դիջիթեք 2015. Թումո կենտրոնը ցուցահանդեսի օրերին կանցկացնի դասընթացներ

Այս տարի Դիջիթեք Էքսպո 2015-ին մասնակցելու է նաև Թումո կենտրոնը, որը երեք օր շարունակ անցկացնելու է 18 դասընթաց, որոնք վարելու են կենտրոնի դասընթացավարները: Ներառված դասընթացներին արդեն իսկ մասնակցել են Թումոյի 10,000-ից ավել ուսանողներ։ Դասընթացների ցանկը դիտեք այստեղ։ Մասնակցության համար անհրաժեշտ կլինի...