Tag Archives: Երկիրը երկիր է

«Լոխ լյավա». Zangi-ն թողարկել է Արցախի բարբառով սթիքերներ

Zangi հավելվածի սթիքերների բաժինը համլրվել է նոր փաթեթով: Ընկերությունը թողարկել է Արցախի բարբառով հայկական նոր սթիկերների շարք: Փաթեթում ընդգրկված է 24 հաճախ օգտագործվող, առօրյա խոսակցական բառեր։ Նոր հավաքածուն անվանվել է «Լոխ լյավա»: Zangi-ն մայիսին թողարկել էր «Երկիրը երկիր է» սթիքերների...

Zangi-ն թողարկել է հայկական սթիքերների նոր շարք

Zangi հայկական հավելվածում ավելացել է հայկական սթիքերների նոր շարք։ Սթիքերների հավաքածուն անվանվել է «Երկիրը երկիր է» և իր մեջ ներառում է 48 առօրյա խոսակցական բառեր, թևավավոր խոսքեր դարձած արտահայտություններ, հաճախ օգտագործվող դարձվածքներ և ավելին։ Փաթեթում կարող եք գտնել «Վատ չի», «Կյանքս...