Tag Archives: ինտերֆեյս

Youtube-ը փորձարկում է նոր դիզայնը

YouTube-ի նախագծողների խոսքով, տեսապորտալը դարձել է էլ ավելի ֆունկցիոնալ, իսկ ինտերֆեյսի լուսավոր ֆոնը նպաստում է տեսանյութերի ազդեցիկությանը

1 3 4
Էջ 4 - 4-ից