Tag Archives: խոսող սարք

Google Home-ը կխոսի Ձեզ հետ և կնվագի Ձեր սիրած երգերը

Google ընկերությունը երեկ կայացած I/O կոնֆերանսի ժամանակ ներկայացրել է Google Home սարքը: Այն նման է Amazon Echo-ին, բաղկացած է մի քանի բարձրախոսից ու ընդունում է ձայնային հրահանգներ: Սարքը հիշեցնում է ծաղկաման կամ լուսամփոփ: Սարքի մասերը հնարավոր է փոխել՝ համապատասխանեցնելով այն տան...