Tag Archives: հայատառ ստեղնաշար

Android-ի հայերեն ստեղնաշարում արդեն հասանելի է սվայփը

Բոլորիս քաջ հայտնի է Android-ի ստեղնաշարային սվայփ գործիքը, որն օգտատերերին թույլ է տալիս հավաքել անհրաժեշտ տեքստը՝ ոչ թե հատ առ հատ սեղմելով տառերը, այլ սահեցնելով մատն անհրաժեշտ տառերի վրայով, ինչը թույլ է տալիս բավական ժամանակ խնայել։ Այս ֆունկցիան վաղուց արդեն հասանելի...