Tag Archives: Յանդեքս-քարտեզներ

Հայերը կկարողանան խմբագրել «Յանդեքս-քարտեզները» հայերենով

«Յանդեքս» ընկերությունը գործարկել է առցանց-քարտեզների խմբագրող ծառայություն հայերեն լեզվով: Հայ օգտատերերն առաջին անգամ կկարողանան մայրենի լեզվով խմբագրել երթուղիները, ճանապարհներն ու փողոցները: Քարտեզը խմբագրել կարող է հայերեն իմացող ցանկացած անձ, բավական է միայն մուտք գործել քարտեզների խմբագրող ծրագիր, նկարել, ավելացնել նոր...