Tag Archives: Սիմփլի Թեքնոլոջիս

Թողարկվել է Truthly հայկական հավելվածը, որը թույլ կտա անանուն կարծիքներ ստանալ ընկերներից

Հայկական «Սիմփլի Թեքնոլոջիս» ընկերությունը թողարկել է Truthly բջջային հավելվածը, որը թույլ է տալիս մարդկանց անկեղծ կարծիքներ ստանալ ընկերներից. կարծիքներ, որոնք սովորաբար չեն ասում դեմ առ դեմ: «Հետադարձ կապը (feedback)  արդյունավետ փոփոխության գլխավոր բաղադրիչներից է, այն թույլ է տալիս մարդուն հասկանալ, թե...