Tag Archives: վաճառքի կանգ

2016-ը Apple-ի պատմության մեջ ամենածանր տարին է

Apple ընկերության սարքերի վաճառքն առաջին անգամ կրճատվել է 2003թ.-ից ի վեր: Համաձայն երկրորդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվության, որն ավարտվել է մարտի 23-ին, Apple-ն աշխատել է 50,6 մլրդ դոլար՝ 13%-ով ավելի քիչ, քան անցած տարի: Ավելին՝ պատմության մեջ առաջին անգամ ընկել է ընկերության...