Tag Archives: տեղաշարժել ավտոմեքենան

Վեց փոքրիկ ռոբոտներ կարող են քարշակել ավելի քան 2 տոննա կշռող ավտոմեքենան

Սթենֆորդի համալսարանում ստեղծված uBot-ները կարողանում են տեղից շարժել ծանրակշիռ իրեր: Նախագծի ցուցադրության ժամանակ վեց փոքրիկ ռոբոտները տեղից շարժել են 3.9 տոննա կշռող ավտոմեքենան, այն դեպքում, երբ դրանցից յուրաքանյուրը կշռում է կես ունցիա (28.3 գրամ): Այս փոքրիկները կառուցվել են գեկոն մողեսների...