Tag Archives: տոխնոլոգիա

Microsoft-ը ցանկանում է հեղափոխել VR խաղերի աշխարհը

Խոսելով վիրտուալ իրականության սարքերի մասին՝ հարկ է նշել, որ դրանց համար հիմնականում օգտագործովում են ավտոնոմ սարքեր, ինչպիսիք են Oculus Rift-ը և Re Vive-ը: Կան նաև գլխակալներ, որոնք աշխատում են սմարթֆոննրով: Սակայն օգտատերերի մեծ մասը չունի բարձր արտադրողականության սարքեր, ինչը կարելի է...