Tag Archives: ՓՄՁ

Կգործարկվի նորարարական կայք՝ ՓՄՁ գործարար միջավայրի բարելավման համար

Կգործարկվի նորարարական կայք (whistle-blowing), որը հնարավորություն կտա գործարարներին գրանցել, ազդարարել կոռուպցիոն և այլ խնդիրները, որոնց հիման վրա հետագայում կմշակվեն բարեփոխումների առաջարկներ: Կայքը նախատեսվում է մշակել «Փաստերի վրա հիմնված բարեփոխումների ջատագովություն» դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում, որի մեկնարկի վերաբերյալ դեկտեմբերի 15-ին Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների...