Tag Archives: Քարտեզների նախագծող

Яндекс-ի նոր նախագիծը թույլ է տալիս տպել նոր ստեղծված քարտեզները

Яндекс-ը թարմացրել է Конструктор карт գործիքը, որի միջոցով այժմ հնարավոր է հեշտությամբ տպել սեփական ուժերով ստեղծված քարտեզը: Դրա համար պետք է պահպանել քարտեզը JPG կամ PNG ֆորմատով Яндекс.Диск-ի վրա, այնուհետև հնարավոր կլինի այն տպել ցանկացած տպիչի օգնությամբ: Օգտատերը կկարողանա ընտրել քարտեզի...