Tag Archives: Android for Work

Ինչ նոր սարքեր ներկայացրեց Google-ն իր շնորհանդեսի ընթացքում

Երեկ երեկոյան կայացավ Google-ի ամենամյա միջոցառումը, որի ընթացքում ներկայացվեց ոչ թե մեկ, այլ մի քանի սարքեր։ Շնորհանդեսը սկսվեց մի քանի վիճակագրական տվյալներով․ այսպես, Google Play հավելվածների խանութն ունի արդեն մեկ միլիարդ ակտիվ օգտագործող։ Իսկ Android օգտագործողների թիվն անցել է 1,4 միլիարդը։...