Tag Archives: ASCII art

Facebook-ն ու Instagram-ը Ձեր նկարներից տեքստային արվեստի գործեր կստեղծեն

Պարզ վեբ֊հնարքը կարող է ցանկացած լուսանկար վերածել ASCII արվեստի (ASCII art): Պարզվում է՝ Facebook-ն ունի լուսանկարներից հետաքրքիր արվեստի գործեր ստանալու գաղտնի հնարքներ: Օգտատերերից մեկը վերջերս հայտնաբերել է, որ Facebook-ում և Instagram-ում հնարավոր է ցանկացած լուսանկար վերածել ASCII արվեստի գործի. պարզապես պետք...