Tag Archives: attention

Հիմա ցանկացածը կարող է հետևել Ձեզ․ դարքնեթում անվտանգության տեսախցիկների հասանելիության տվյալներ են վաճառվում

Դարքնեթը կրկին ակտուալ է։ Հիմա էլ ցանցում են հայտնվել տեղեկություններ, որ դարքնեթում վաճառում են անվտանգության տեսախցիկներին հասանելիություն տվող տվյալներ, Մոսկվայում։ Քաղաքի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների դեպքերտամենտը չի հերքել այս լուրը, բայց հայտարարել է, որ կողմնակի անձանց հասանելությունն այդ տեսախցիկների ապօրինի է։ Հասանելիության...