Tag Archives: Bycicle

Bosch-ը էլեկտրական հեծանիվ է թողարկել

Bosch ընկերությունը ներկայացրել է էլեկտրական հեծանիվների իր տեսլականը։ Սակայն eBike Design Vision-ն ավելի շուտ կոնցեպտ է, քան սերիական արտադրության ապրանք, այնպես որ դուք չես կարող որևէ կերպ փորձարկել դրա տեխնոլոգիական առանձնահատկությունները։ Այն նախատեսված է տեխնոլոգիական նորարարությունները ցուցադրելու համար, որոնք շուտով...