Tag Archives: calories

Movesum. հավելված, որը կօգնի նիհարել

Movesum հեռախոսային հավելվածը կարող է ստիպել մեզ քիչ ուտել կամ շատ քայլել: Այն ցույց է տալիս, թե քանի անգամ պետք է պտտվեք զբոսայգով, եթե հանկարծ գայթակղվեք որևէ թխվածքաբլիթով: Movesum-ը քայլաչափ է` պատրաստված Lifesum ընկերության կողմից, որը միացնում է այն իրերը, որոնց...