Tag Archives: Corsair

Corsair Lapdog կոնստրուկցիան թույլ է տալիս տեղադրել ստեղնաշար ու մկնիկի գորգ

Corsair ընկերության նորամուծություններից մեկը կրում է Lapdog անվանումը: Արտադրողը սարքն անվանել է դյուրակիր կառավարման կենտրոն: Իրականում այն սարքավորում է, որի վրա տեղադրում են ստեղնաշարն ու մկնիկի գորգը: Սարքի արժեքը $90 է, իսկ ստեղնաշարով տարբերակն արժե $200: Թե կոնկրետ ինչ ստեղնաշար...