Tag Archives: Create List

Ինչպես ազատվել Facebook-ի լրահոսում հայտնվող ավելորդ տեղեկատվությունից

Ամեն անգամ մուտք գործելով Facebook սոցիալական ցանց` մեր անձնական լրահոսում մենք տեսնում ենք հաճախ մեզ չհետաքրքող տեղեկատվություն: Ինչպես ֆիլտրել լրահոսը. ittrend.am-ը կօգնի Ձեզ այս հարցում: Եթե Ձեր ընկերների ցանկում կան մարդիկ, որոնք հետ դուք գրեթե չեք առնչվում, ապա կարող եք ավելացնել նրանց...