Tag Archives: Cyrcle Phone

Ներկայացվել է Cyrcle Phone կլոր էկրանով սմարթֆոնը

Թերեւս ամենատարօրինակ սմարթֆոններից մեկն է դարձել Cyrcle Phone-ը, որը ցուցադրվել Է Consumer Electronics Show 2020 ցուցահանդեսում: Այո, սա սմարթֆոնի գործող նախատիպն է, որը ստացել է ոչ թե ուղղանկյուն, այլ կլոր ձև: Հինգ տարվա մշակումից հետո այս կոնցեպտի հեղինակները որոշեցին օգտագործել...