Tag Archives: ebay search

eBay-ը կընդլայնի որոնման հնարավորությունները

eBay-ը կընդլայնի որոնման հնարավորությունները, ձեր ցանկալի իրերը կարող եք փնտրել նկարով: Ձեր սմարթֆոնից նկարը տեղադրելով՝ ebay-ը արհեստական ինտելեկտի օգնությամբ կգնի և կառաջարկի նմանատիպ օբյեկտների նկարներ, որոնցից կարող եք ընտրել ձեր ցանկալի իրը և պատվիրել: Սա ներմուծվել է ժամանակը խնայելու և օնլայն...