Tag Archives: fishing attack

Հայաստանում մեծացել է ֆիշինգի ենթարկված օգտատերերի բաժինը

Հայաստանում 2018 թվականի հուլիս-սեպտեմբերին ֆիշինգի է ենթարկվել օգտատերերի 10,57% -ն՝ այն դեպքում, երբ երկրորդ եռամսյակում այդ ցուցանիշը կազմել է 10,06%։ Հայաստանին հարևան երկրներից Վրաստանում 2018 թվականի երրորդ եռամսյակում ֆիշինգի է ենթարկվել օգտատերերի 15,10% -ը (սա 9-րդ ցուցանիշն է ֆիշինգի ենթարկված...