Tag Archives: Googel Maps

Google Maps-ում այժմ հնարավոր է նշել վայրերը տարբեր սթիքերներով

Google Maps-ի Android-տարբերակում այժմ կա նոր ֆունկցիա, որը հասանելի է դարձել օրերս: Այն թույլ է տալիս օգտատերերին նշել իրենց բնակության վայրը, ինչպես նաև որոշ այլ վայրեր տարբեր սթիքերներով: Այժմ հասանելի է ավելի քան 24 սթիքեր` ամրոցների, նավակների, տարատեսակ տների, վիշապի...