Tag Archives: Google Cardboard Plastic

Google-ը թողարկել է հեղափոխական VR-սարք

VR սարքերը, իհարկե, շատ լավն են, նորարար և հետաքրքիր, սակայն դրանք ունեն մի մեծ թերություն` դրանք արգելք են հանդիսանում իրական աշխարհի և վիրտուալ աշխարհի միջև: Այժմ, որպեսզի այս խնդիրն այլևս չլինի, Google-ը ստեղծել է նոր սերնդի սարք` Google Cardboard Plastic,...