Tag Archives: home tech

Candy–ն թողարկել է չորացնող փոքր սարքեր

Candy ընկերությունը ներկայացել է չորացնող նոր սարքերի հավաքածու, որոնք ավելի կոմպակտ չափեր ունեն։ Նոր շարքը ունի երկու սարք` Slim Smart և GrandÓ Vita Smart։ Դրանք երկուսն էլ ունեն  46 սմ խորությունը, դա շուրջ 12 սմ ավելի փոքր է, քան նախկինում։...