Tag Archives: Hover Camera

Hover Camera-ն երկնքից կլուսանկարի օգտատիրոջը

Hover Camera-ն սելֆիներ անող դրոն է, որը հնարավորություն կտա ֆոտո և վիդեո նկարահանում կատարել ամենաանհավանական վայրերից: Hover Camera-ով կարելի է ստանալ 4K թույլատրելիությամբ վիդեոներ: Թռչող տեսախցիկի սարքի համար հիմք է ծառայել Qualcomm Snapdragon 801-ը՝ 2.3 ԳՀց Quad-Core Processor-ով: Սարքն ավտոմատ կերպով ֆիքսում է...