Tag Archives: instigate training

Amot.am. հեռացրեք Հայաստանի սխալ քարտեզը (տեսանյութ)

Օրերս գործարկվել է նոր նախագիծ, որի նպատակն է հայտնաբերել հայկական այն կայքերը, որտեղ օգտագործվում է Հայաստանի հին՝ ՀԽՍՀ ժամանակաշրջանի քարտեզը։ Նախագիծն ունի հետաքրքիր հասցեով կայք՝ ggg.amot.am, որտեղից կարող եք ներբեռնել Միացյալ Հայաստանի սահմաններն ընդգծող քարտեզի .kml ձևաչափի նիշքը և զետեղել այն...