Tag Archives: interesting game

Merged. խաղ, որից դժվար է կտրվել

Merged! խաղը բեռնելուց առաջ նախապես համոզվեք, որ պատրաստ եք Ձեր ժամանակի զգալի մասն անցկացնել խաղալով, լինի դա հասարակական տրանսպորտում, հեռուստացույց նայելիս, թե մտերիմների հետ շփվելիս: Խաղի ստեղծողն ինքը չի կարողանում կտրվել այս խաղից: Եվ այսպես, ինչու՞ է խաղն այդքան լավը:...