Tag Archives: iOS

Հայոց այբուբենը ձեր iPhone -ում

Ծրագրի գունազարդ աուդիո պատկերների օգնությամբ, երեխաներն արագորեն կսովորեն ճանաչել, կարդալ և արտասանել հայոց այբուբենի տառերը

1 80 81
Էջ 81 - 81-ից