Tag Archives: Mobile-Friendly Test

Որքանով են հայկական կայքերը mobile-friendly. բջջային օպերատորներ

Այսօր, երբ կայքերը հիմնականում դիտվում են սմարթֆոնների ու պլանշետների միջոցով, կայքի mobile-տարբերակ ստեղծելը դառնում է անհրաժեշտություն։ Internet Retailer-ի անցկացրած հետազոտությունը ցույց է տվել, որ օգտագործողների 60%-ը գերադասում է սմարթֆոնն օգտագործել որպես գլխավոր սարք՝ ինտերնետ մուտք գործելու համար։ Նշենք, որ մոբայլ սարքով կայք մուտք...