Tag Archives: movie trip

itTest. ինչքանո՞վ եք տեղյակ հայկական ստարտափերից

Այժմ Հայաստանում ստարտափերի իսկական բում է: Իսկ որքանո՞վ եք Դուք տեղյակ հայկական ՏՏ ոլորտի նորաստեղծ ընկերություններից: Փորձեք նաև այս թեստերը` itTest. ճանաչում ես արդյոք նրանց, ովքեր ղեկավարում են ՏՏ-աշխարհը itTest. գիտեք արդյոք http, CPU, BIOS և այլ տերմինների նշանակությունը itTest....