Tag Archives: PlayPhrase.me

PlayPhrase.me կայքը կկատարելագործի ձեր անգլերենը սերիալների միջոցով

PlayPhrase.me կայքը նախատեսված է այն մարդկանց համար, ովքեր ցանկանում են ավելի լավ հասկանալ անգլերեն խոսողների բանավոր խոսքը։ Կայքն աշխատում է հետևյալ կերպ․ այն ցուցադրում է տարբեր հատվածների սիրելի ֆիլմերից ու սերիալներից, որտեղ հնչող խոսքը ցուցադրվում է նաև ենթագրերի տեսքով։ Արդյունքում...