Tag Archives: Ruggie

Ruggie` գորգ–զարթուցիչ (տեսանյութ)

Ժամանակակից աշխարհում, եթե խոսքը վերաբերում է խոշոր քաղաքներում ապրող մարդկանց, ապա վերջիններիս գրեթե մեծ մասի համար հիմնական խնդիրներից մեկը վաղ արթնանալն է։ Այս խնդիրն ամեն մեկը փորձում է լուծել յուրովի։ Սմարթֆոնների համար ստեղծվել են մի շարք ծրագրեր, որոնք «խելացի» զարթուցիչի...