Tag Archives: Science and Technology Angels Network – STAN

Հայաստանում հրեշտակ ներդրողների ցանց է գործարկվել

Հայաստանի գիտության եւ տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) նախաձեռնությամբ գիտության եւ տեխնոլոգիաների ոլորտում  ներդրողների ոչ ֆորմալ ցանց (Science and Technology Angels Network - STAN) է ստեղծվել: Այսօր տրվել է «Հրեշտակների ցանցի» աշխատանքների մեկնարկը: Նախաձեռնության շուրջ համախմբվել են հայազգի 18 ներդրողներ և ձեռնարկատերեր ԱՄՆ-ից, Մեծ...