Tag Archives: Snapster 2.0

VKontakte-ն վերաթողարկել է իր Snapster-ը

VKontakte սոցիալական ցանցի թիմը թողարկել է Snapster ֆոտո հավելվածի նոր տարբերակը: Հիշեցնենք, որ Snapster-ի սկզբնական տարբերակը ներկայացվել էր 2015թ.-ի ամռանը և դիտարկվում էր որպես Instagram-ի մրցակից: Այժմ Snapster-ը հրաժարվում է Instagram-ի գաղափարից, արտադրողների խոսքերով՝ հավելվածի ձևաչափն ամբողջովին վերափոխվել է: Որպես գլխավոր նորույթ հանդես են գալիս «սենյակները»՝ նախատեսված...