Tag Archives: success man

Գործի՛ր․ հաջողակ մարդու 5 կանոն

1. Հավատացեք ինքներդ ձեզ Ոչ ոք երբեք չի կարող ձեզ հուշել, թե ինչ կարող եք և ինչ՝ չեք կարող։ Մի լսեք կողքից կարծիքներ, արեք այնպես, ինչպես հրամայաում է ձեզ ձեր սիրտը։ 2. Մի վախեցեք պարտվելուց  Այո, ով պարտվում է հաղթողի...