Tag Archives: This site may be hacked

Google-ը գործարկել է նոր ֆունկցիա օգտատերերի կիբերանվտանգության համար

Որոնողական հսկա Google-ը ներկայացրել է նոր ֆունկցիա, այժմ օգտատերերը որոնման արդյունքում կարող են տեսնել «This site may be hacked» (Այս կայքը կարող է կոտրվել է) արտահայտությունը բոլոր այն կայքերի մոտ, որոնց էջերը, ըստ Google-ի, կոտրրված է և կարող է պատկանել հաքերներին։ Այսպիսով...