Tag Archives: wash machine

Candy, Talking Bianca. Նոր սերնդի խոսող լվացքի մեքենա

Candy Talking Bianca-ն նոր սերնդի լվացքի մեքենա է, որը կարող է խոսել օգտատիրոջ հետ։ Մեքենայի հետ խոսելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել հատուկ այս մեքենայի համար նախատեսված Simply -Fi հավելվածը և միացնել սարքը Wi Fi-ին։ Եթե կառավարման հետ կապված խնդիրներ առաջանան, հավելվածը...

Խելացի կենցաղային տեխնիկա Whirlpool-ից

Whirlpool  ընկերությունը թողարկել է աման լվացող խելացի մեքենաներ: Supreme Clean սարքը  ընկերության W Collection շարքից է, որտեղ կան և՛ առանձին, և՛ ներկառուցվող մոդելներ: Supreme Clean-ի առանձնահատկությունը  6th SENSE տեխնոլոգիան է: Խելացի սենսորների օգնությամբ մեքենան հաշվարկում է սարքի ծանրաբեռնվածությունը  և ընտրում...