Tag Archives: Watch Me Go

Ամերիկյան ընկերության խելացի ժամացույցը նախատեսված է երեխաների համար

Ամերիկյան Sprint ընկերությունը ներկայացրել է Watch Me Go «խելացի» ժամացույցը, որը ծնողներին թույլ է տալիս հետեւելու իրենց երեխաներին և իմանալու նրանց գտնվելու վայրը: Ընկերության ներկայացուցիչների խոսքով ՝ Watch Me Go սարքը նախատեսված է 4-12 տարեկան երեխաների համար, որոնք կարող են...