Tag Archives: Windows Phone

Լույս է տեսել Lingvo ծրագրի Windows Phone տարբերակը

Բառարանի ֆունկցիաներից է բառերի արտասանությունը լսելու հնարավորությունը, որոնումների պատմությունը և «ինտելեկտուալ որոնումը» , որը թույլ է տալիս կատարել բառի որոնում ցանկացած քերականական ձևով

1 2 3
Էջ 3 - 3-ից