Tag Archives: Yandex Alisa

«Ալիսա»-ն կսովորի ձայնից ճանաչել մարդկանց

Յանդեքսի ինժեներները սկսել են «Ալիսա» ձայնային օգնականի նոր գործառույթի փորձարկման աշխատանքները: Այժմ արդեն Ալիսան կկարողանա ձայնի միջոցով զանազանել սարքի տիրոջը մյուսներից : Նոր գործառույթն ակտիվացնելու համար պետք է ասել՝ « Ալիսա, մտապահիր իմ ձայնը»: Այնուհետև անհրաժեշտ է ներկայանալ և մի...